Master training Machineveiligheid

Master training Machineveiligheid (incompany)

De 4-daagse Master training machineveiligheid is een zeer complete training in machineveiligheid. Onderwerpen als wet- en regelgeving, CE-markering risicobeoordeling, risicoreductie en besturingstechnische veiligheid worden uitvoerig behandeld. In de training kan ingegaan worden op specifieke veiligheidsvraagstukken van de cursisten. Praktijkvoorbeelden zijn ruimschoots geïmplementeerd om de theorie te verduidelijken. Machineveiligheid is een complex thema. Safe Machinery brengt de benodigde kennis op een boeiende en enthousiaste manier over. De cursist gaat met een goed gevoel naar huis en draagt voortaan bij aan een veilige werkomgeving.

Doel
Aan het einde van deze vierdaagse training heeft de cursist de nodige inhoudelijke kennis van machineveiligheid. Hij is in staat dit zelfstandig in de praktijk toe te passen en hiermee direct bij te dragen aan een veilige werkomgeving.
Bij het afronden van de 4 cursusdagen ontvangt de cursist een certificaat van deelname.

Duur
4 dagen van 9.00-16.00 uur

Inhoud
Dag 1 Basisprincipes machineveiligheid
Wet- en regelgeving machineveiligheid
Update Verordening betreffende machineproducten
Handhaving Nederlandse Arbeidsinspectie
Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen conform machinerichtlijn
Stappenplan CE-markering
Wijzigingen aan bestaande machines
Slimme afspraken bij inkoop machines

Dag 2 Toepassing en uitvoering Risicobeoordelingen
Proces risicobeoordeling conform ISO 12100
Definities risico en gevaar
Toepasbare methodieken risicobeoordeling
Risicobeoordeling uitvoeren in de praktijk

Dag 3 Toepassen veiligheidsmaatregelen
Basis stappenplan risicoreductie
Afscherming toepassen volgens geldende normen (ISO 13857, ISO 13854 en ISO 14120)
Blokkeerinrichtingen (ISO 14119)
Toepassen lichtschermen (ISO 13855)
Elektrische veiligheid (IEC 60204-1)
Toegangsmiddelen (ISO 14122 reeks)
Pneumatiek/hydrauliek (ISO 4413 en 4414)
Organisatorische maatregelen

Dag 4 Functionele veiligheid besturingssystemen
Inzichtelijk maken functionele veiligheid (ISO 13849-1)
Ontwerpen en realiseren veiligheidscircuits
Omschrijving faalkans en verduidelijken elektrische architecturen, MTTFD, B10D, Diagnostic Coverage en Common Cause failures.

Voorkennis
Technische opleiding of werkervaring in een technische omgeving
Doelgroep
De Master training machineveiligheid is geschikt voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen, uitvoeren van aanpassingen en beoordelen van machines:
Technische engineers, projectleiders en managers, technische adviseurs/consultants, ontwerpers, programmeurs en veiligheidskundigen.

Vorig bericht
Training LOTO Introductie
Volgend bericht
Basic training Machineveiligheid