Trainingen

Filters

Training VOP

De NEN 3140 legt de noodzakelijke vereisten vast voor een veilige bedrijfsvoering met betrekking tot elektrische installaties. Het is van groot belang dat iedereen die verantwoordelijk is voor het onderhouden, beheren en inspecteren van elektrische installaties op de hoogte is van de inhoud van deze norm.

Privé training

Wil je een van deze trainingen liever éen-op-éen volgen?

Maatwerk trainingen

Zoekt u een maatwerkoplossing voor een training binnen uw bedrijf of onderneming?
Van idee tot uitwerking en trainen kan Safe Machinery dit volledig verzorgen.

Training Performance Level

Training Performance Level ISO 13849-1 Theorie
Het ontwerp en integreren van veiligheid gerelateerde delen van het besturingssysteem ligt vastgelegd in de ISO 13849-1. Het realiseren van een betrouwbaar veiligheidssysteem is de essentie van deze training.

Seminar LOTOTO

Bij producerende bedrijven wordt LOTO (LockOut-TagOut) steeds meer toegepast. Door middel van deze veiligheidsprocedure wordt voorkomen dat machines kunnen starten tijdens het onderhoud, reparatie of het schoonmaken van machines. In dit seminar wordt stilgestaan bij de achtergrond van LoToTo en het praktisch en werkbaar toepassen van LoToTo

Intervisiespel veiligheidsgedrag

Het veiligheidsgedrag van werknemers op de werkvloer is van grootte invloed op veilig werken. Middels dit intervisiespel wordt er aandacht gegeven aan de veiligheid vanuit de intrinsieke motivatie van de werknemers.

Training LOTO

Bij producerende bedrijven wordt LOTO (LockOut-TagOut) steeds meer toegepast. Door middel van deze veiligheidsprocedure wordt voorkomen dat machines kunnen starten tijdens het onderhoud, reparatie of het schoonmaken van machines. In deze training wordt de theoretische achtergrond behandeld en daarnaast het praktisch en werkbaar toepassen van LOTO.

Training LOTO Introductie

Bij producerende bedrijven wordt LOTO (LockOut-TagOut) steeds meer toegepast. Door middel van deze veiligheidsprocedure wordt voorkomen dat machines kunnen starten tijdens het onderhoud, reparatie of het schoonmaken van machines. In deze training wordt de introductie van LOTO behandeld en daarnaast het praktisch en werkbaar toepassen van LOTO.